Privacy beleid

Binnen de vereniging wordt onderscheid gemaakt tussen de drie categorieën wat betreft de gegevensbewaring: leden, alumni en oud-leden.

 

Leden

Van leden worden de volgende gegevens bewaard: naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, het hebben van een olympas, SCO-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, adres, het wel of niet zijn van een student, onderwijsinstelling, studie, start lidmaatschap, het wel of niet actief zijn van een lid, aangegeven voedsel voorkeuren en het squash niveau. Deze gegevens zullen bewaard worden met het doel leden te informeren over activiteiten, om de ledenpopulatie te karakteriseren en het verzenden van kerst- en verjaardagskaarten. SCO-nummers worden bewaard in verband met de samenwerking met sportcentrum Olympos. Nationaliteit wordt bewaard voor gebruik van gepaste voertaal bij de communicatie. Deze gegevens worden bewaard tot het einde van het betreffende collegejaar. Indien het lid aangegeven heeft dat het oud-lid/alumni wil worden zal na het bovengenoemde jaar de gegevens bewaard worden die vernoemd zijn bij ‘alumni’ of ‘’oud-leden’’.

 

Alumni

Van alumni worden de volgende gegevens bewaard: naam, telefoonnummer, adres, begin lidmaatschap, einde lidmaatschap, e-mail adres, welke e-mails men aangegeven heeft te willen ontvangen.

Deze gegevens worden bewaard met het doel contact op te kunnen nemen met alumni wanneer er een lustrum of activiteit open voor alumni plaatsvindt, om de ledenpopulatie te karakteriseren en voor het verzenden van kerstkaarten.

Deze gegevens worden bewaard tot het einde van het betreffende collegejaar. Indien de alumnus aangegeven heeft dat het oud-lid wil worden, zal na het bovengenoemde jaar de gegevens bewaard worden die vernoemd zijn bij ‘’oud-leden’’.

 

Oud-leden

Van oud-leden worden de volgende gegevens bewaard: naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres en jaar van lidmaatschap. Deze gegevens zullen maximaal 10 jaar bewaard worden. Deze gegevens worden bewaard met het doel contact op te nemen met oud-leden wanneer er een lustrum of activiteit open voor oud-leden plaatsvindt. Na 10 jaar zal opnieuw toestemming gevraagd worden voor een mogelijke verlenging van de gegevensbewaring.

 

Rechten:

Als lid, alumnus of oud-lid van US Beat It heeft u de volgende rechten met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming:

  • het recht op informatie over de verwerkingen;
  • het recht op inzage in uw gegevens;
  • het recht op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen;
  • het recht op verwijdering van uw gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
  • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
  • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
  • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
  • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor het huidige bestuur, het vorige bestuur, de adviescommissie en de kascommissie. Het huidige bestuur heeft inzage in de persoonlijke gegevens om de bestuursfuncties goed te kunnen uitvoeren. De adviescommissie, kascommissie en het bestuur van het voorgaande jaar hebben toegang tot de persoonlijke gegevens in verband met hun adviesrol naar het huidige bestuur.

Voor het collegejaar 2020-2021 zijn dat de volgende personen:

Bestuur:

Simone Dam

Ruben Schenkhuizen

Frenk Out

Defne Yalcin

James Martin Robinson

Teuntje Poortvliet

 

Adviescommissie:

Thom Hermens

Emma Cornielje

Stuart Leishman

Eline Reijnen

 

Kascommissie:

Hananne Heil

Emma Cornielje

 

Het bestuur van het voorgaande jaar:

Aimée-Stephanie Reid

Thom Hermens

Emma Cornielje

Stuart Leishman

 

Als u vragen of opmerkingen hebt omtrent de bewaring van persoonlijke informatie door US Beat It, kunt u contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar bestuur@usbeatit.nl.

Als u het niet eens bent met de manier waarop US Beat It omgaat met uw persoonlijke informatie heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Data lek procedure: