Commissies

De AcCie

De activiteitencommissie, oftewel de ‘AcCie’ is een super gezellige commissie binnen US Beat It. De commissie zet zich in om ten minste één keer per maand  een leuk en uniek evenement te organiseren. Op deze wijze kunnen we samen zorgen voor een actieve vereniging, waarbij leden elkaar beter leren kennen buiten de squashbaan om. Daarnaast hebben alumni de mogelijkheid om nog betrokken te blijven bij de vereniging zonder actief te squashen bij US Beat It.


De SportCie

De SportCie is sinds dit jaar een versmelting van de toernooicommissie (ToCo) en de vroegere SportCie.  De SportCie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle toernooien binnen Beat It. Ongeveer eens per 2-3 maanden wordt er een toernooi georganiseerd. De toernooien zijn meestal ook open voor alumni en leden van andere studentensquashverenigingen. Tevens staan er ook speciale toernooien op de agenda: Battle of the Cities en het Ballstars toernooi. Deze toernooien worden in samenwerking met andere verenigingen georganiseerd. Daarnaast houdt de SportCie zich ook bezig met het verbeteren van het squashniveau van de leden van US Beat It. De SportCie verzorgt ook een interne ladder voor de leden. Het doel van deze laddercompetitie is om leden aan te moedigen wedstrijden tegen elkaar te spelen en zodat leden hun squashvaardigheden in wedstrijdverband kunnen verbeteren.


De YearCie

In de afgelopen jaren vonden we dat er eigenlijk te weinig foto’s van alle leuke activiteiten en toernooien overgebleven waren en daarom is de YearCie afgelopen jaar erbij gekomen als commissie. De YearCie zal bij ieder AcCie evenement en bij ieder SportCie toernooi foto’s maken. Aan het einde van het jaar zal er ook een jaarboek worden samengesteld dat leden kunnen kopen.


De IntCie

De IntCie is ook een nieuwe commissie van Beat It. Het doel van de IntCie is om een uitwisseling te organiseren met een squashvereniging uit een ander land. Op deze manier willen we leden de kans geven om in contact te komen met squashverenigingen van buiten Nederland.


De AdviesCie

De AdviesCie is een commissie die bestaat uit enkel oud-bestuursleden. De rol van de AdviesCie is om advies te geven aan het huidige bestuur en om de beslissingen van het huidige bestuur in de gaten houden. In het begin van het jaar zal de AdviesCie ook advies geven over het beleidsplan van het nieuwe bestuur. Het bestuur zal dit advies van de AdviesCie onderling bespreken, maar hoeft zich niet te houden aan het advies.


De KasCo

De KasCo bestaat uit minstens twee oude penningmeesters en zal de huidige penningmeester helpen en in de gaten houden. De KasCo zal aan het begin van het jaar het nieuwe bestuur adviseren over de begroting. De huidige penningmeester zal gedurende het jaar contact houden met de KasCo en het bestuur informeren over het advies dat de KasCo geeft.


Elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de AcCie, de SportCie, de YearCie, en de IntCie. Als je geïnteresseerd bent in een plekje in een van de commissies of als je leuke ideeën hebt, twijfel niet en laat het ons weten door een email te sturen naar bestuur@usbeatit.nl.

In 2017 is een nieuwe traditie geboren. De SportCie daagde de AcCie uit voor een potje lasergamen. De winnaars konden zichzelf gedurende het hele jaar de beste commissie noemen.