Trainingsreglement

Geldt voor het studiejaar 2022-2023

 1. Er kan alleen worden getraind als je in het bezit bent van een geldig Olympas.
 2. US Beat It voorziet geen rackets voor de mensen die een squashtraining volgen. In plaats daarvan wordt verwacht dat mensen hun eigen racket meenemen, of er één huren bij de balie van Olympos. The squashballetjes daarentegen worden verzorgt door Olympos.
 3. Het lesgeld bedraagt €43.55. Voor leden van studentensquashvereniging Beat It kosten de trainingen €35.10 (20% korting).
 4. Om in aanmerking te komen voor indeling op één van de trainingsmomenten dien je voor het einde van de inschrijfperiode het online inschrijfformulier ingestuurd te hebben én het lesgeld betaald te hebben.
 5. Betaling van het lesgeld kan alleen via een link in de e-mail, die je automatisch toegezonden krijgt nadat je het online inschrijfformulier afgerond hebt.
 6. Je kan (een deel van) het lesgeld terugkrijgen als:
  1. Je deelneemt aan je eerste training voor beginners en minimaal 80% van deze training gevolgd hebt. Dan krijg je een deel van het lesgeld terug, €32.35 voor niet-leden en €26.10 voor leden van US Beat It.
  2. Of als je in het geheel niet ingedeeld kunt worden voor de periode waarvoor je je aangemeld had, omdat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare deelnameplaatsen. Dit is ongeacht of je op de reservelijst komt te staan (zie punt 8). In dit geval krijg je volledige restitutie van het lesgeld.
 7. Tijdens de inschrijving word je gevraagd je squashniveau aan te geven/in te schatten. Dit blijft een inschatting. Je wordt niet per se in je aangegeven groep geplaatst. Er wordt gekeken naar andere deelnemers en op basis daarvan word je in de geschikte groep geplaatst. Indien je in een andere groep ingedeeld wordt dan je bij de inschrijving hebt aangevraagd, dan geeft dit geen recht op restitutie als je je afmeldt.
 8. Deelnemers horen non-marking sportschoenen te gebruiken. Als dit niet het geval is mag je niet de baan op. De trainers zullen hier streng op zijn.
 9. Als er sprake is van meer aanmeldingen dan trainingsplekken zal er worden geloot. Individuen die zijn uitgeloot kunnen op de reservelijst geplaatst worden; als er afmeldingen zijn worden ze gevraagd om (kosteloos) in te vallen.
 10.  De kosten van de trainingen worden gerestitueerd als een persoon die zich heeft aangemeld niet kan worden ingedeeld in een van de trainingsgroepen, omdat er meer registraties dan beschikbare plekken waren.
 11. Leden van Beat It komen in aanmerking voor twee derde van de trainingsplekken. Dit is afgesproken als onderdeel van de samenwerking met Sportcentrum Olympos. Voor €25 per jaar kan je lid van Beat It worden. Voordelen voor leden staan hier.
 12. Elke training duurt 60 minuten, waarvan er 50 minuten effectief squashtraining wordt gegeven.
 13. Training bevat zowel conditietraining als squashtechniekoefeningen.
 14. Er is één trainer aanwezig bij alle trainingen.
 15. Bij afwezigheid van een trainer wordt er geprobeerd een vervanger te regelen.
 16. Zelf vervanging vinden is toegestaan, maar draagt niet bij aan je aanwezigheidquotum.
 17. Als een deelnemer 10 minuten te laat is zonder het met een geldige reden vooraf aan te hebben gegeven, mogen de trainers deze weigeren voor de betreffende les.
 18. Bij afmeldingen worden deelnemers verzocht dit tijdig aan te geven bij de secretaris van Beat It (secretaris@usbeatit.nl). Graag op z’n laatst twee dagen voor de training aangeven in verband met het regelen van invallers.
 19. Deelnemers die consequent te laat komen, te laat afzeggen of helemaal niet afzeggen komen op een zwarte lijst terecht. Dit zal invloed hebben op de kansen om te worden ingeloot in volgende trainingsperiodes.
 20. Na de eerste training van een nieuwe trainingsperiode kunnen de trainers nog de groepsindelingen veranderen. Dit om te zorgen dat iedereen in een groep terechtkomt waar ze zoveel mogelijk van kunnen leren en lol hebben.
 21. In de gevallen waar dit reglement niet duidelijk genoeg is of voorziet, beslist het bestuur van Beat It.

Als er nog vragen zijn neem gerust contact op met de secretaris van Beat It: secretaris@usbeatit.nl